dog8Politihunder kan brukes til flere ting. Ofte er hver enkelt hund spesialisert på én ting, og politiet er nøye med å velge ut hunderaser og ikke minst valper som egner seg spesielt godt til jobben.

Ro og orden

Politihunder kan bruke generelt til å opprettholde ro og orden. De skal beskytte hundeføreren, og de kan også angripe og fange kriminelle som prøver å løpe vekk fra politiet. I Norge er de fleste politihundene privateide, det vil si at hundeføreren eier hunden. Hund og eier er sammen dag og natt, på jobben og i fritiden, og de får dermed et tett bånd. Politihunder som brukes til å opprettholde ro og orden kalles ofte skarptrente hunder, det vil si at de kan angripe og bite en person på kommando, for å holde vedkommende fast til politiet får tak i dem.

Bombehunder

dog9Bombehunder er unntaket fra regelen om at hundeføreren eier politihunden. En bombehund eies vanligvis av staten. Disse hundene kan lukte seg fram til ulike typer sprengstoff, og dermed hjelpe til å beskytte både folk og eiendom.

Narkotikahunder

Narkotikahunder er også trent til å lukte spesielle stoffer. De kan sniffe seg fram til narkotika som er skjult i bagasje, på kroppen eller i en bil. Narkotikahunder brukes både av tollere og av politiet.

Sporhunder/kadaverhunder

Disse hundene hjelper til å lete etter savnede personer eller gjenstander. Hunden får lukte på en ting som har tilhørt en savnet, og kan prøve å følge sporet av personen. En kadaverhund er trent til å kjenne lukten av mennesker generelt, og kan være til nytte når man leter etter en person som er antatt død. Noen hunder er til og med trent til å markere menneskelige spor som blod eller kroppsvæsker.

Pengehunder

dog10Dette er et relativt nytt arbeidsområde for politihunder og tollhunder. Det er forbudt å frakte store pengebeløp over grensen, og hunder kan faktisk trenes opp til å gjenkjenne lukten av pengesedler. Dermed kan de bidra til å hindre pengesmugling.

Arbeidende hunder

Norske politihunder utdannes ved Politihøgskolen, sammen med hundeførerne sine. Det er i underkant av 200 politihunder i Norge. Hundene som eies av hundeføreren sin får lønn for jobben. Lønnen er på rundt 250 kroner i måneden. En gjennomsnittlig politihund pensjoneres i en alder av 8 år. Mange ulike hunderaser kan brukes av politiet, men de vanligste rasene er schäferhund, malinois (belgisk fårehund) og rottweiler, selv om Politihøgskolen har bestemt å slutte med malinoishunder. Labradorer brukes ofte som narkotikahunder og pengehunder.